Športni psiholog je univerzitetni diplomirani psiholog, ki se strokovno ukvarja s športno psihologijo in z uporabno psihologijo, je strokovnjak za izvajanje in učenje tehnik in svetovalnih razgovorov v okviru psihološke priprave športnika, tekmovalca. Pri delu se športni psihologi držimo strokovnih principov in načel Etičnega kodeksa psihologov (pdf)

Naš cilj je izboljšanje nastopa in večja uspešnost športnika.

V Sloveniji uveljavljamo naziv »športni psiholog.« Naziv »športni psiholog« je enostopenjski, za pridobitev naziva morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Dokončan študij psihologije – pridobljen naziv univerzitetni diplomirani psiholog (na osnovni tečaj se lahko prijavijo tudi že absolventi študija psihologije)

2. Opravljen tečaj »Osnove praktične športne psihologije«, na koncu katerega bo potrebno pripraviti tudi izpitno nalogo. Naslednja planirana izvedba osnovnega tečaja je v aprilu 2022.

Na tečaj se lahko prijavijo tudi absolventi psihologije, ki se imajo namen kasneje ukvarjati s psihologijo športa, vendar pa naziva (ne glede na morebitne izpolnjene ostale pogoje) ne morejo pridobiti, dokler niso uspešno zaključili študija psihologije.

Izpitna naloga se predavateljem na osnovnem tečaju prizna za oddana gradiva oziroma pripravljeno predavanje, ostali kandidati pa lahko izbirajo med dvema oblikama:

  • na intervizijskem srečanju Sekcije predstavijo eno izmed tehnik, ki se uporabljajo v športni psihologiji, jo izvedejo in o njej pripravijo podrobna gradiva
  • pripravijo in na intervizijskem srečanju izvedejo predavanje po lastni izbiri, vsebina predavanja pa se potem na spletni strani Sekcije tudi ponudi na voljo za izvedbo pri športnikih, trenerjih ali športnih ekipah

3. Opravljen osnovni tečaj splošnih vsebin za trenerje (kot ga izvajajo na Fakulteti za šport oziroma Olimp-u, in sicer opravljene vse vsebine razen psihologije) – primer razporeditve ur:

Osnove pedagogike športa (4)
Osnove teorije in metodike športnega treniranja (14)
Management v športu z osnovami informatike (4)
Osnove športne medicine in prva pomoč (7)

4. Opravljeno izobraževanje prve stopnje Vedenjsko kognitivne terapije.

5. Prikazano praktično delo s športniki in redna udeležba na izobraževalnih superizijah (strokovnih srečanjih), na katerih bomo te primere prikazovali. Kandidati za naziv morajo predstaviti vsaj 4 različne primere, ki skupaj obsegajo vsaj 60 ur praktičnega, svetovalnega dela s športniki, trenerji ali športnimi ekipami, udeleženi pa morajo biti na vsega skupaj 24 urah intervizijskih srečanj.

6. Naziv bo potrebno redno obnavljati in sicer vsake 4 leta, pogoji za podaljšanje veljavnosti naziva pa so zapisani v Pravilniku intervizijskih srečanj.

Opravljene pogoje lahko kandidati za naziv »športni psiholog« izkazujejo s potrdili, ki jih pridobijo na posameznih tečajih in izobraževanjih, udeležbo na intervizijah in predstavitve primerov izkazujejo na podlagi zapisnikov intervizijskih srečanj.

1. pravila intervizij
2. standardi (pdf verzija)