dr. Tjaša Dimec Časar

Doc. dr. Tjaša Dimec Časar, je doktorica psiholoških znanosti, terapevtka medicinske hipnoze in športna psihologinja.

Leta 2007 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je istega leta začela na delovnem mestu mlade raziskovalke na Fakulteti za šport pod mentorstvom dr. Mateja Tušaka. Takrat je tudi začela sodelovati z večjim številom mladih in tudi vrhunskih športnikov in jim pomagala pri psihološki pripravi na tekmovanja. Leta 2014 je doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot članica Sekcije za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije izvaja tudi izobraževanja na temo psihološke priprave za športnike in trenerje. Dve leti je bila zaposlena na Univerzi na Primorskem, kot znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču (Inštitut za kineziološke raziskave) in kot docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer je predavala športno-psihološke in razvojno-psihološke predmete in tematike iz psihologije dela in organizacije na študijskih programih Aplikativna kineziologija in Biopsihologija.

Zaposlena je v Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil, kjer izvaja izobraževanja in delavnice za različna podjetja, organizacije, društva in športne klube na temo obvladovanja stresa in izgorelosti ter psihološke priprave v poslovnem svetu in v športu. V Centru Ahil vodi in izvaja Managerske psihološke preglede. Pri svojem terapevtskem delu uporablja principe vedenjsko kognitivne terapije in hipnoterapije in dela z anksioznimi in depresivnimi motnjami, izgorelostjo,  poleg tega pa vodi individualne in skupinske oblike različnih tehnik sproščanja in čuječnosti ter pripravo na porod s pomočjo hipnoterapije. Trenutno je v zaključnem procesu izobraževanja za vedenjsko-kognitivno terapevtko (2. stopnja).

Je poročena in živi z možem in njunima dvema otrokoma.

E-poštni naslov: