dr. Tjaša Dimec Časar

Sem doktorica psiholoških znanosti, vedenjsko kognitivna terapevtka pod supervizijo, športna psihologinja in terapevtka medicinske hipnoze.

Moja želja po delu z ljudmi  je močno povezana z mojim aktivnim in večletnim ukvarjanjem z igranjem dvoranske odbojke in odbojke na mivki. V vseh teh letih, ki sem jih preživljala na in ob igriščih, obkrožena z najrazličnejšimi ljudmi, sem spoznavala izreden pomen psiholoških dejavnikov v procesu doseganja športnih, poklicnih in vsakodnevnih ciljev. Neizmerna želja po tem, da bi nekoč s svojim psihološkim znanjem sama pomagala ljudem pri doseganju življenjskih ciljev in premagovanju njihovih stisk, me je vodila s Koroške na študij psihologije v Ljubljano.

Leta 2007 sem diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot sem istega leta začela na delovnem mestu mlade raziskovalke na Fakulteti za šport pod mentorstvom dr. Mateja Tušaka. Takrat sem tudi začela sodelovati z večjim številom mladih in tudi vrhunskih športnikov ter jim pomagala pri psihološki pripravi na tekmovanja.

Leta 2014 sem doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Dve leti sem bila zaposlena na Univerzi na Primorskem, kot znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču (Inštitut za kineziološke raziskave) in kot docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer sem predavala športno-psihološke in razvojno-psihološke predmete in tematike iz psihologije dela in organizacije na študijskih programih Aplikativna kineziologija in Biopsihologija.

V tem času sem nadaljevala in dokončala izobraževanja na področju športne psihologije (pridobitev licence športnega psihologa) in medicinske hipnoze.

Na podlagi večletnega sodelovanja s Terapevtsko-izobraževalnim centrom Ahil sem si nabrala veliko dragocenih izkušenj z delom v zasebni praksi, kjer sem poleg vsakodnevnega svetovalno-terapevtskega dela izvajala izobraževanja in delavnice za različna podjetja, organizacije, društva in športne klube na temo obvladovanja stresa in izgorelosti ter psihološke priprave v poslovnem svetu in v športu.

Na samostojno pot sem se podala leta 2021.

Izvajam individualno vedenjsko kognitivno terapijo za odrasle in mladostnike, hipnoterapijo in športno psihološko svetovanje za športnike iz različnih športnih panog. Vodim tudi individualne in skupinske oblike različnih tehnik sproščanja in čuječnosti ter pripravo na porod s pomočjo hipnoterapije. Kot članica Sekcije za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije izvajam tudi izobraževanja na temo psihološke priprave za športnike in trenerje.

Trenutno sem v zaključnem procesu izobraževanja za vedenjsko kognitivno terapevtko (supervizijska stopnja) in trenerko čuječnosti.

Sem poročena in živim z možem in dvema otrokoma.

Kontakt: