Razpoložljiva literatura pri nas:

 • Barborič, K., Holsedl, A., Jeromen, T., Kajtna, T., Kodelja, K., Smrdu, M., Vičič, A., Zagorc, B. (2017). OSNOVE PRAKTIČNE ŠPORTNE PSIHOLOGIJE. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, Sekcija za psihologijo športa.
 • Cecič Erpič, S. (2002). KONEC ŠPORTNE KARIERE. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Kajtna, T. in Jeromen, T. (2007). ŠPORT Z BISTRO GLAVO: Utrinki iz športne psihologije za mlade športnike. Ljubljana: Fundacija za šport.
 • Kajtna, T. in Tušak, M. (2005). PSIHOLOGIJA ŠPORTNE REKREACIJE. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Kajtna, T. in Tušak, M. (2007). TRENER : Športna psihologija in trenerji. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Kandare, M. in Tušak, M. (2010). PREMAGOVANJE ŠPORTNIH POŠKODB: Psihološki vidiki rehabilitacije po športni poškodbi. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Smrdu, M., Pinter, S. in Hosta, M. (2005). ŠPORTNA MORALA. Ljubljana: Zavod za fair play in strpnost v športu.
 • Tušak, M. (2003).STRATEGIJE MOTIVIRANJA V ŠPORTU. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Tušak, M. in Faganel, M. (2004). JAZ – ŠPORTNIK : SAMOPODOBA IN IDENTITETA ŠPORTNIKOV. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Tušak, M., Marinšek, M. in Tušak, M. (2008). DRUŽINA IN ŠPORTNIK. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Tušak, M., Misja, R. in Vičič, A. (2003). PSIHOLOGIJA EKIPNIH ŠPORTOV. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Tušak, M. in Tušak, M. (2003). PSIHOLOGIJA ŠPORTA. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Uporabne povezave:

Druge povezave