Kaj je psihologija športa?

Psihologija športa je uporabna veda, ki psihološka spoznanja prenaša v športno prakso. Je močno orodje, ki ga lahko uporablja posameznik ali ekipa za izboljšanje svojega nastopa na tekmovanjih. Znanja in informacije črpa iz različnih psiholoških disciplin.

Sekcija za psihologijo športa

V Sekcijo za psihologijo športa Društva psiholgov Slovenije, se vključujemo psihologi, ki delamo na področju psihološke priprave športnikov. Namen Sekcije je slovenskim športnikom in trenerjem predstaviti in izvajati psihološko pripravo na kvaliteten in strokoven način. Zato v okviru Sekcije športni psihologi med seboj usklajujemo in dopolnjujemo svoje delo in izkušnje. Naše delovanje podpirata Olimpijski komite Slovenije in Inštitut za šport Fakultete za šport.

NOVO, oktober 2017

Sekcija za psihologijo športa vabi k vpisu na tečaj Osnove praktične športne psihologije, ki bo potekal 18. in 19. novembra ter 25. in 26. novembra 2017 od 9. do 18. ure v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani.

Udeleženci tečaja se bodo seznanili s teoretičnimi in praktičnimi pristopi, ki jih uporabljajo športni psihologi. Podrobnejšo vsebino in program tečaja vam razkrijemo na FB profilu. Opravljen tečaj je eden izmed pogojev za pridobitev naziva ‘športni psiholog’. Na tečaj se lahko prijavijo univerzitetni diplomirani psihologi, magistri psihologije in absolventi drugostopenjskega študija psihologije.

Cena znaša 250 EUR, prijave zbiramo do 15. oktobra 2017, na e-naslov is.jl1542749322-inu.1542749322psf@a1542749322ntjak1542749322.ajna1542749322t1542749322