Individualno svetovanje

Poteka kot strokovni pogovor med športnikom in športnim psihologom in se nanaša na različna področja športnikovega življenja in njegovega delovanja. Najbolj pogosta področja svetovanja so:

  1. trening psiholoških spretnosti z učenjem tehnik,
  2. prepoznavanje in predelava različnih čustvenih, mentalnih stanj in reakcij, ki vplivajo na nastop,
  3. priprava na konkretna tekmovanja ter analiza tekmovanj,
  4. usklajevanje šole-športa, družine-športa,
  5. svetovanje ob pomembnih odločitvah in večjih krizah,
  6. vedenje, komunikacija v javnosti,
  7. pomoč ob spremembi in/ali zaključku športne kariere.