Predavanja

Športni psihologi združeni v Sekciji za psihologijo športa organiziramo različna predavanja za športne zveze, klube in društva. Spodaj je navedenih nekaj najpogostejših.

Predavanja o psiholoških tehnikah

Tehnike, ki jih poznamo tudi pod imenom mentalni trening, coaching:

 • Predstavitev osnovnih psiholoških spretnosti za športnike (4 C’s): koncentracija (concentration), samozaupanje (confidence), motivacija (commitment), čustvena kontrola (control)
 • Predavanje o značilnostih treme in stresa ter o najpogostejših izvorih stresa v športu in izgorelosti. Praktični primeri in delavnice, kako prepoznati in obvladati stres.
  • Obvladovanje stresa, predštartne anksioznosti oz. treme
  • Vrste agresivnosti, prepoznavanje, usmerjanje
  • Tečaj sproščanja za športnike
  • Delavnice tehnik sproščanja
  • Prepoznavanje izgorelosti in tehnike obvladovanja

Predavanja o zahtevnejših psiholoških tehnikah

 • Predstavljanje (oz. vizualizacija)
 • Prepoznavanje in usmerjanje notranjega govora, samogovora
 • Tehnike postavljanja ciljev
 • Reševanje problemov in obvladovanje konfliktov
 • Prepoznavanje čustvenih stanj in čustvena obvladovanje

Predavanja za trenerje in ostale udeležence v športnih ekipah

 • Vodenje, komunikacija in medosebni odnosi v ekipi
 • Razvojna psihologija in delo z mlajšimi kategorijami
 • Učenje v športu in motorično učenje
 • Tekmovalni načrti – kaj je to in kako lahko trener pomaga tekmovalcem pri izdelavi prednastopne rutine
 • Psihološka priprava in prilagajanje za tekmovalce po poškodbi ali po daljši odsotnosti
 • Team – building v športni ekipi
 • Vodenje, komunikacija in medosebni odnosi v ekipi