dr. Matej Tušak

Matej Tušak je zaposlen kot redni profesor za psihologijo športa na Fakulteti za šport. Njegovi osnovni področji dela sta motivacija in psihična priprava športnikov. Je vodja laboratorija za psihodiagnostiko na Inštitutu za šport. Kot član različnih panožnih strokovnih svetov sodeluje pri vodenju športnikov.

E-poštni naslov: